Ochrana osobných údajov

Ďakujeme za návštevu našej internetovej stránky. Ochranu Vašich osobných údajov berieme vážne. Usilujeme sa nielen ponúknuť Vám rozsiahlu online ponuku a informácie, ale zabezpečiť aj Vaše právo na vlastné určenie informácií. Ako zákonný predpoklad slúži predovšetkým zákon o ochrane osobných údajov.

 

1. Čo robíme s Vašimi informáciami?

Spracúvame a využívame osobné údaje, ktoré ste dobrovoľne zadali pri úprave zákazníckych vzťahov v rámci našej internetovej ponuky, pre účely našej databázy, zasielanie ponúk (newsletterov, z ktorých sa môžete kedykoľvek odhlásiť), ale najmä na spracovanie zákazky. K tomuto potrebné údaje môžu byť eventuálne postúpené subdodávateľovi (sprostredkovateľ). Nebudeme však Vaše údaje predávať tretím osobám alebo iným spôsobom obchodne využívať.

 

2. Kedy požadujeme, spracúvame a využívame Vaše osobné údaje?

Na tejto internetovej stránke sa prostredníctvom základného analytického softwaru Google Analytics Solutions zhromažďujú a ukladajú údaje pre marketingové a optimalizačné účely, k čomu môžu byť použité cookies. Za týmto účelom sa zaznamenávajú pseudonymné dátové záznamy o Vašom využívaní. Nevykonáva sa žiadna analýza Vašich predtým navštevovaných doménových adries, rozsahu prístupu Vášho pripojenia na internet alebo Vášho providera. 

Pokiaľ v rámci internetovej ponuky pozostáva možnosť zadania osobných alebo obchodných údajov (napr. e-mailové adresy, mená, adresy), uskutočňuje sa Vaše postúpenie týchto údajov výslovne na dobrovoľnej báze. Pri tomto postupe sprostredkované osobné údaje používame iba pre účel, pre ktorý nám boli poskytnuté. V rámci spracovania Vašich dotazov, Vašich objednávok a Vášho využívania našich služieb poverujeme čiastočne subdodávateľov, ktorí dostanú odovzdané a účelovo použijú iba potrebné údaje na vykonanie tejto zákazky.

 

3. Čo sú cookies a ako sa používajú cookies?

Pri tzv. cookies sa jedná a malé textové súbory, ktoré sa lokálne ukladajú v medzipamäti internetového prehliadača návštevníka stránky. Samozrejme môžete Váš prehliadač nastaviť tak, aby sa neukladali žiadne cookies na pevnom disku resp. aby boli už uložené cookies opäť vymazané.

 

4. Vaše práva k vlastným osobným údajom

Spoločnosť uchováva Vaše údaje len na čas, ktorý jej predpisuje Zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis, alebo na čas, ktorý je potrebný z hľadiska účelu, na ktorý boli tieto informácie získané, nie však dlhšie ako desať rokov. Vaše práva vo vzťahu k zhromaždeným a spracovaným osobným údajom sú výslovne uvedené v príslušných miestnych zákonoch a nariadeniach týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Máte právo prístupu k svojim osobným údajom, ktoré boli od vás získané a ktoré sú spracovávané. V prípade, ak si želáte vedieť, ktoré osobné údaje o Vás sme zhromaždili, alebo ak chcete doplniť, opraviť, anonymizovať alebo vymazať akékoľvek neúplné, nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje, resp. ak chcete spracovanie vašich osobných údajov z akéhokoľvek dôvodu ukončiť, môžete takéto právo uplatniť tým, že nás budete kontaktovať prostredníctvom kontaktných bodov uvedených na tejto internetovej stránke. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v niektorých prípadoch, najmä v zmysle § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov sme oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje bez vášho súhlasu a v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sme povinní napriek ukončeniu zmluvného vzťahu archivovať zmluvy po dobu 5 rokov a faktúry po dobu 10 rokov.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo technických problémov nás kontaktujte e-mailom na adrese info@proevents.sk.

Ďalšie realizácie

Používaním stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.Viac informácií.
Súhlasím